Publications

2024
 • 98. Pengcai Liu, Hao-Han Lv, Rui Xue, Xiao-Yu Tang, Xing-Yu Chen, Liping Qi*, Xiao-Ye Wang*, ''A Nonbenzenoid 3D Nanographene Containing 5/6/7/8-Membered Rings'', Org. Mater. 2024, DOI: 10.1055/a-2291-8774.


  8AD4EE


  97. Mengting Wang, Tianyi Chen, Yaokai Li, Guanyu Ding, Zeng Chen, Jikun Li, Chang Xu, Adiljan Wupur, Chenran Xu, Yuang Fu, Jingwei Xue, Weifei Fu, Weiming Qiu, Xi Yang, Dawei Wang, Wei Ma, Xinhui Lu, Haiming Zhu, Xiankai Chen, Xiao-Ye Wang, Hongzheng Chen*, Lijian Zuo*, ''Synergistically optimizing the optoelectronic properties and morphology using a photo-active solid additive for high-performance binary organic photovoltaics'', Energy Environ. Sci. 2024, DOI: 10.1039/D3EE04065H.  96. Xinyu Zhang, Cheng Chen, Wen Zhang, Nan Yin, Bing Yuan, Guilin Zhuang, Xiao-Ye Wang, Pingwu Du*, ''Anomalous anti-Kasha excited-state luminescence from symmetry-breaking heterogeneous carbon bisnanohoops'', Nat. Commun. 2024, 15, 2684. (equal contribution)  95. Xing-Yu Chen, Ji-Kun Li, Chan Wang*, Xiao-Ye Wang*, ''Synthesis of methyl-substituted aza[7]helicene with enhanced configurational stability and chiroptical performance'', Tetrahedron Lett. 2024, 139, 154981.  94. Cheng Chen, Zhi-Dong Chang, Yong-Kang Guo, Yan-Bo Huang, Xiao-Ye Wang*, ''BN-Isosteres of Nonacene with Antiaromatic B2C4 and N2C4 Heterocycles: Synthesis and Strong Luminescence'', Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202316596. (Selected as the Very Important Paper (VIP))  93. Ziwei Chen, Zhigang Ni, Xing-Yu Chen, Yongqiang Xu, Chunyan Yu, SiSi Wang, Xiao-Ye Wang*, Hua Lu*, ''Helicene-type β-isoindigo-based boron-dipyrromethene analogs with strong near-infrared chiroptical activity'', Aggregate 2024, DOI: 10.1002/agt2.498. (equal contribution)


  92. Tengfei He, Menglu Lin, Hebin Wang, Yunxin Zhang, Hongbin Chen, Chun-Lin Sun, Zhe Sun, Xiao-Ye Wang, Hao-Li Zhang, Yongsheng Chen*, Guankui Long*, ''Chiral Cylindrical Molecule with Absorption Dissymmetry Factor towards Theoretical Limit of 2'', Adv. Theory Simul. 2024, 7, 2300573.


2023
 • 91. Amogh Kinikar, Xiao-Ye Wang, Marco Di Giovannantonio, José I. Urgel, Pengcai Liu, Kristjan Eimre, Carlo A. Pignedoli*, Samuel Stolz, Max Bommert, Shantanu Mishra, Qiang Sun, Roland Widmer, Zijie Qiu, Akimitsu Narita, Klaus Müllen*, Pascal Ruffieux, Roman Fasel*, ''Sterically Selective [3 + 3] Cycloaromatization in the On-Surface Synthesis of Nanographenes'', ACS Nanosci. Au 2023, DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00062. (equal contribution)  90. Cheng Chen, Yi Zhang, Xiao-Ye Wang*, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, ''Boron- and Nitrogen-Embedded Polycyclic Arenes as an Emerging Class of Organic Semiconductors'', Chem. Mater. 2023, 35, 10277.  89. Pengcai Liu, Xiao-Yu Tang, Cheng-Zhuo Du, Rui Xue, Xing-Yu Chen, Jiawen Cao,  Xiao-Ye Wang*, ''Lighting up Nonbenzenoid Acepleiadylene with Ultra-Narrowband Emission through Aromaticity Modulation'', Sci. China Chem. 2023, 66, 3506. (equal contribution)  88. Jian Zhang*, Gabriela Borin Barin, Roman Furrer, Cheng-Zhuo Du, Xiao-Ye Wang, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Michel Calame*, Mickael L. Perrin*, ''Determining the Number of Graphene Nanoribbons in Dual-Gate Field-Effect Transistors'', Nano Lett. 2023, 23, 8474.  87. Pengcai Liu, Xiao-Ye Wang*, ''Synthesis of Nonbenzenoid Arenes Containing Three Azulene Units via Cascade Cyclization'', Chin. J. Org. Chem. 2023, 43, 2259.   86. Pengcai Liu, Lin Fu, Xiao-Yu Tang, Rui Xue, Lijuan Zhang, Jiawen Cao, Xiao-Ye Wang*, ''A nonbenzenoid acepleiadylene derivative with small bandgap for near-infrared organic phototransistors'', J. Mater. Chem. C 2023, 11, 10149. (equal contribution) (Selected as Hot Paper)  85. Lin Fu, Pengcai Liu, Rui Xue, Xiao-Yu Tang, Jiawen Cao, Ze-Fan Yao, Yuchao Liu, Shouke Yan, Xiao-Ye Wang*, ''Unravelling the Superiority of Nonbenzenoid Acepleiadylene as a Building Block for Organic Semiconducting Materials'', Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306509.  (equal contribution) (Selected as the Very Important Paper (VIP))


  undefined


  84. Zhidong Chang, Cheng Chen, Xiao-Ye Wang*, ''Boron-Containing Triangulenes and Their Analogues: Synthesis, Properties, and Applications'', Chem. Lett. 2023, 52, 586. (equal contribution)


  1B77C


  83. Li Ding, Zi-Di Yu, Xiao-Ye Wang, Ze-Fan Yao, Yang Lu, Chi-Yuan Yang, Jie-Yu Wang, Jian Pei*, ''Polymer Semiconductors: Synthesis, Processing, and Applications'', Chem. Rev. 2023, 123, 7421. (equal contribution)  82. Ji-Kun Li, Ming-Yu Zhang, Le Zeng, Ling Huang*, Xiao-Ye Wang*, ''NIR-Absorbing B,N-Heteroarene as Photosensitizer  for High-Performance NIR-to-Blue Triplet-Triplet Annihilation Upconversion'', Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202303093. (equal contribution)  81. Yi Zhang, Cheng-Zhuo Du, Ji-Kun Li, Xiao-Ye Wang*, ''Recent Advances in Multi-Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on B,N-Heteroarenes'', Chin. J. Org. Chem. 2023, 43, 1645.  80. Cheng-Zhuo Du, Yang Lv, Hengyi Dai, Xiangchen Hong, Jianping Zhou, Ji-Kun Li, Rong-Rong Gao, Dongdong Zhang*, Lian Duan, Xiao-Ye Wang*, ''Indole-Fused BN-Heteroarenes as Narrowband Blue Emitters for Organic Light-Emitting Diodes'', J. Mater. Chem. C 2023, 11, 2469.  (equal contribution)  79. Zheng Zhou, Zheng Wei, Xuelin Yao, Xiao-Ye Wang, Klaus Müllen, Minyoung Jo, Michael Shatruk*, Marina A. Petrukhina*, ''Triply-Reduced Hexa-peri-hexabenzocoronenes: Solid-State Structures and Magnetic Properties'', Cryst. Growth Des. 2023, 23, 1189.  78. Yongkang Guo, Cheng Chen, Xiao-Ye Wang*, ''Recent Advances in Boron-Containing Acenes: Synthesis, Properties, and Optoelectronic Applications'', Chin. J. Chem. 202341, 1355. (equal contribution)


  undefined


  77. Sebastian Scherb*, Antoine Hinaut, Xuelin Yao, Alicia Götz, Samir H. Al-Hilfi, Xiao-Ye Wang, Yunbin Hu, Zijie Qiu, Yiming Song, Klaus Müllen, Thilo Glatzel, Akimitsu Narita, and Ernst Meyer*, ''Solution-Synthesized Extended Graphene Nanoribbons Deposited by High-Vacuum Electrospray Deposition'', ACS Nano 202317, 597.  76. Xing-Yu Chen, Ji-Kun Li, Wen-Long Zhao, Cheng-Zhuo Du, Meng Li, Chuan-Feng Chen, Xiao-Ye Wang*, ''Amplification of Dissymmetry Factors by Dihedral Angle Engineering in Donor–Acceptor Type Circularly Polarized Luminescence Materials'', J. Mater. Chem. C 2023, 11, 893. (Selected as Hot Paper)  75. Ji-Kun Li, Xing-Yu Chen, Wen-Long Zhao, Yun-Long Guo, Yi Zhang, Xin-Chang Wang, Andrew C.-H. Sue, Xiao-Yu Cao, Meng Li, Chuan-Feng Chen, Xiao-Ye Wang*, "Synthesis of Highly Luminescent Chiral Nanographene'', Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202215367.
2022
 • 74. Zhiwen Zhu, Jiayi Lu, Fengru Zheng, Cheng Chen, Yang Lv, Hao Jiang, Yuyi Yan, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xiao-Ye Wang, Qiang Sun*, "A Deep-Learning Framework for the Automated Recognition of Molecules in Scanning-Probe-Microscopy Images", Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202213503.  73. Cheng Chen, Jiayi Lu, Yang Lv, Yuyi Yan, Qiang Sun*, Akimitsu Narita, Klaus Müllen*, Xiao-Ye Wang*, "Heteroatom-Edged [4]Triangulene: Facile Synthesis and Two-Dimensional On-Surface Self-Assemblies", Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212594. (Selected as Hot Paper) (equal contribution)


  2130C


  72. Juan Hong, Xuxian Xiao, Haoliang Liu, Evgenia Dmitrieva, Alexey A. Popov, Zidong Yu, Ming-De Li, Tatsuhiko Ohto, Jun Liu, Akimitsu Narita, Pengcai Liu, Hirokazu Tada, Xiao-Yu Cao, Xiao-Ye Wang, Yingping Zou, Klaus Müllen, Yunbin Hu*, "Controlling the Emissive, Chiroptical, and Electrochemical Properties of Double [7] Helicenes through Embedded Aromatic Rings", Chem. Eur. J. 2022, 28, e202202243. (equal contribution)


  18FE4


  71. Gabriela Borin Barin*, Qiang Sun, Marco Di Giovannantonio, Cheng-Zhuo Du, Xiao-Ye Wang, Juan Pablo Llinas, Zafer Mutlu, Yuxuan Lin, Jan Wilhelm, Jan Overbeck, Colin Daniels, Michael Lamparski, Hafeesudeen Sahabudeen, Mickael L. Perrin, José I. Urgel, Shantanu Mishra, Amogh Kinikar, Roland Widmer, Samuel Stolz, Max Bommert, Carlo Pignedoli, Xinliang Feng, Michel Calame, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Vincent Meunier, Jeffrey Bokor, Roman Fasel, Pascal Ruffieux*, "Growth Optimization and Device Integration of Narrow-Bandgap Graphene Nanoribbons", Small, 2022, 18, 2202301.  70. Cheng Chen, Cheng-Zhuo Du, Xiao-Ye Wang*, "The Rise of 1,4-BN-Heteroarenes: Synthesis, Properties, and Applications", Adv. Sci. 2022, 9, 2200707.


  undefined


  69. Wanhui Li, Cheng-Zhuo Du, Xing-Yu Chen, Lin Fu, Rong-Rong Gao, Ze-Fan Yao, Jie-Yu Wang, Wenping Hu, Jian Pei, Xiao-Ye Wang*, "BN-Anthracene for High-Mobility Organic Optoelectronic Materials through Periphery Engineering", Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201464. (equal contribution)


  undefined


  68. Amogh Kinikar, Marco Di Giovannantonio, José I. Urgel, Kristjan Eimre, Zijie Qiu, Yanwei Gu, Enquan Jin, Akimitsu Narita, Xiao-Ye Wang, Klaus Müllen*, Pascal Ruffieux, Carlo A. Pignedoli*, Roman Fasel*, "On-surface polyarylene synthesis by cycloaromatization of isopropyl substituents", Nat. Synth. 20221, 289. (equal contribution)  67. Cheng Chen, Ming-Wei Wang, Xing-Yu Zhao, Shuang Yang, Xing-Yu Chen, Xiao-Ye Wang*, "Pushing the Length Limit of Dihydrodiboraacenes: Synthesis and Characterizations of Boron-Embedded Heptacene and Nonacene", Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200779. (Selected as Hot Paper. Highlighted by ChemistryViews)


  92FD


  66. Alicia Götz, Xiao-Ye Wang, Alice Ruini, Wenhao Zheng, Paniz Soltani, Robert Graf, Alexander Tries, Juan Li, Carlos-Andres Palma, Elisa Molinari, Michael Ryan Hansen, Hai I. Wang*, Deborah Prezzi*, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "Band Sturcture Modulation by Methoxy-Functionalization of Graphene Nanoribbons", J. Mater. Chem. C 2022, 10, 4173. (equal contribution)2021
 • 65. Xing-Yu Chen, Ji-Kun Li, Xiao-Ye Wang*, "Recent Advances in the Syntheses of Helicene-Based Molecular Nanocarbons via the Scholl Reaction", Chin. J. Org. Chem. 2021, 41, 4105.   64. Ji-Kun Li, Xing-Yu Chen, Yun-Long Guo, Xin-Chang Wang, Andrew C.-H. Sue, Xiao-Yu Cao, Xiao-Ye Wang*, "B,N-Embedded Double Hetero[7]helicenes with Strong Chiroptical Responses in the Visible Light Region", J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 17958. (Highlighted by Synfacts)  63. Xin Chu, Linhua Shen, Bo Li, Peng Yang, Chengzhuo Du, Xiao-Ye Wang, Gang He, Samir Messaoudi*, Gong Chen*, "Construction of Peptide Macrocycles via Palladium-Catalyzed Multiple S-Arylation: An Effective Strategy to Expand the Structural Diversity of Cross-Linkers", Org. Lett. 2021, 23, 8001.  62. Peng-Fei Zhang, Jing-Cai Zeng, Fang-Dong Zhuang, Ke-Xiang Zhao, Ze-Hao Sun, Ze-Fan Yao, Yang Lu, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei, "Parent B2N2-Perylenes with Different BN Orientations", Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 23313.  61. Zi-Yuan Wang, Lucia Di Virgilio, Ze-Fan Yao, Zi-Di Yu, Xin-Yi Wang, Yang-Yang Zhou, Qi-Yi Li, Yang Lu, Lin Zou, Hai I. Wang*, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang, Jian Pei*, "Correlating Charge Transport Properties of Conjugated Polymers in Solution Aggregates and Thin-Film Aggregates", Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 20483.  60. Lei Jin, Nerea Bilbao, Yang Lv, Xiao-Ye Wang, Paniz Soltani, Kunal S. Mali, Akimitsu Narita, Steven De Feyter*, Klaus Müllen*, Zongping Chen*, "2D self-assembly and electronic characterization of oxygen–boron–oxygen-doped chiral graphene nanoribbons", Chem. Commun. 2021, 57, 6031.  59. Juan Hong, Xuxian Xiao, Haoliang Liu, Lin Fu, Xin-Chang Wang, Long Zhou, Xiao-Ye Wang, Zijie Qiu Xiao-Yu Cao, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Yunbin Hu*, "X-shaped thiadiazole-containing double [7]heterohelicene with strong chiroptical response and π-stacked homochiral assembly", Chem. Commun. 2021, 57, 5566. (equal contribution)  58. Pengcai Liu, Xing-Yu Chen, Jiawen Cao, Lukas Ruppenthal, J. Michael Gottfried, Klaus Müllen, Xiao-Ye Wang*, "Revisiting Acepleiadylene: Two-Step Synthesis and π-Extension toward Nonbenzenoid Nanographene", J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 5314. (Highlighted by Synfacts)2020
 • 57. Hao Chang, Haoliang Liu, Evgenia Dmitrieva, Qiang Chen, Ji Ma, Piao He, Pengcai Liu, Alexey A. Popov, Xiao-Yu Cao, Xiao-Ye Wang, Yingping Zou, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hongjian Peng*, Yunbin Hu*, "Furan-containing double tetraoxa[7]helicene and its radical cation", Chem. Commun. 2020, 56, 15181.


  4EA4


  56. Zhaoyang Liu, Zongping Chen, Can Wang, Hai I. Wang, Michael Wuttke, Xiao-Ye Wang, Mischa Bonn, Lifeng Chi, Akimitsu Narita*, and Klaus Müllen*, "Bottom-Up, On-Surface-Synthesized Armchair Graphene Nanoribbons for Ultra-High-Power Micro-Supercapacitors", J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 17881. (equal contribution)  55. Nicola Cavani, Marzio De Corato, Alice Ruini, Deborah Prezzi*, Elisa Molinari, Alberto Lodi Rizzini, Agnese Rosi, Roberto Biagi, Valdis Corradini, Xiao-Ye Wang, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Valentina De Renzi*, "Vibrational signature of the graphene nanoribbon edge structure from high-resolution electron energy-loss spectroscopy", Nanoscale, 2020, 12, 19681.  54. Zheng Zhou, Lin Fu, Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang*, Zheng Wei, Akimutsu Narita, Klaus Müllen*, Marina A. Petrukhina*, "Compressing Double [7]Helicene by Successive Charging with Electrons", Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 15923.     53. Ke Zhang, Naresh B. Kotadiya, Xiao-Ye Wang, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Tomasz Marszalek*, Wojciech Pisula*, Paul W. M. Blom*, "Interlayers for Improved Hole Injection in Organic Field-Effect Transistors", Adv. Electron. Mater. 2020, 6, 1901352.  52. Alexander Riss*, Marcus Richter, Alejandro Perez Paz, Xiao-Ye Wang, Rajesh Raju, Yuanqin He, Jacob Ducke, Eduardo Corral, Michael Wuttke, Knud Seufert, Manuela Garnica, Angel Rubio, Johannes V. Barth, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Carlos-Andres Palma*, Willi Auwärter, "Polycyclic aromatic chains on metals and insulating layers by repetitive [3+2] cycloadditions", Nat. Commun. 2020, 11, 1490. (equal contribution)

  Fig. 1


   

2019
 • 51. Zheng Zhou, Xiao-Ye Wang, Zheng Wei, Klaus Müllen*, Marina A. Petrukhina*, "Charging OBO-Fused Double [5]Helicene with Electrons", Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14969.


  https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/d99e2220-ba0d-417d-ac45-f285bfe14112/anie201908658-toc-0001-m.jpg


  50. Jan Overbeck*, Gabriela Borin Barin*, Colin Daniels, Mickael L. Perrin, Liangbo Liang, Oliver Braun, Rimah Darawish, Bryanna Burkhardt, Tim Dumslaff, Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Vincent Meunier, Roman Fasel, Michel Calame, Pascal Ruffieux*, "Optimized Substrates and Measurement Approaches for Raman Spectroscopy of Graphene Nanoribbons", Phys. Status Solidi B 2019, 256, 1900343. (equal contribution)


  https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/8b8bcfba-e0e4-4b4d-a851-f1f3574b6f1a/pssb201900343-blkfxd-0001-m.jpg


  49. Ru-Qiang Lu, Xiao-Yun Yan, Lei Zhu, Lin-Lin Yang, Hang Qu, Xin-Chang Wang, Ming Luo, Yu Wang, Rui Chen, Xiao-Ye Wang*, Yu Lan*, Jian Pei, Wengui Weng, Haiping Xia, Xiao-Yu Cao*, "Unveiling how intramolecular stacking modes of covalently linked dimers dictate photoswitching properties", Nat. Commun. 2019, 10, 5480. (equal contribution)  48. Jan Overbeck*, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Mickael L. Perrin, Oliver Braun, Qiang Sun, Rimah Darawish, Marta De Luca, Xiao-Ye Wang, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Vincent Meunier*, Roman Fasel*, Michel Calame*, "A Universal Length-Dependent Vibrational Mode in Graphene Nanoribbons", ACS Nano 2019, 13, 13083.  47. Yunbin Hu, Giuseppe M. Paternò, Xiao-Ye Wang, Xin-Chang Wang, Michele Guizzardi, Qiang Chen, Dieter Schollmeyer, Xiao-Yu Cao, Giulio Cerullo, Francesco Scotognella, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "πExtended Pyrene-Fused Double [7]Carbohelicene as a Chiral Polycyclic Aromatic Hydrocarbon", J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 12797.  46. Xiao-Ye Wang*, Xuelin Yao, Klaus Müllen*, "Polycyclic aromatic hydrocarbons in the graphene era", Sci. China Chem. 2019, 62, 1099.  45. Xiao-Ye Wang*, Xuelin Yao, Akimitsu Narita*, Klaus Müllen*, "Heteroatom-Doped Nanographenes with Structural Precision", Acc. Chem. Res. 2019, 52, 2491.  44. Xuelin Yao, Xiao-Ye Wang, Christopher Simpson, Giuseppe M. Paternò, Michele Guizzardi, Manfred Wagner, Giulio Cerullo, Francesco Scotognella, Mark D. Watson, Akimitsu Narita*, Klaus Müllen*, "Regioselective Hydrogenation of a 60-Carbon Nanographene Molecule toward a Circumbiphenyl Core", J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4230.  43. Ru-Qiang Lu, Shuang Wu, Lin-Lin Yang, Wen-Bin Gao, Hang Qu, Xiao-Ye Wang, Jun-Bo Chen, Chun Tang, Hai-Yan Shi, Xiao-Yu Cao*, "Stable Diindeno-Fused Corannulene Regioisomers with Open-Shell Singlet Ground States and Remarkable Diradical Characters", Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7600.


  https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/39b9f549-e9f7-4d61-99e6-83877e7f6b6f/anie201902028-toc-0001-m.jpg


  42. Peng Han, Ian Cheng-Yi Hou, Hao Lu, Xiao-Ye Wang, Klaus Müllen, Mischa Bonn, Akimitsu Narita, Enrique Cánovas*, "Chemisorption of Atomically Precise 42-Carbon Graphene Quantum Dots on Metal Oxide Films Greatly Accelerates Interfacial Electron Transfer", J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 1431.


  https://pubs.acs.org/na101/home/literatum/publisher/achs/journals/content/jpclcd/2019/jpclcd.2019.10.issue-7/acs.jpclett.9b00399/20190329/images/medium/jz-2019-003997_0005.gif


Before 2019
 • 41. Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel*, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons", J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 9104. (equal contribution)  40. Xuelin Yao, Ke Zhang, Klaus Müllen*, Xiao-Ye Wang*, "Direct C−H Borylation at the 2- and 2,7-Positions of Pyrene Leading to Brightly Blue- and Green-Emitting Chromophores", Asian J. Org. Chem. 2018, 7, 2233. (Invited article for the Special Issue on Organic Materials. Selected as the Very Important Paper (VIP). Highlighted by ChemistryViews)


  https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/a76d65ea-b335-4c98-9dc2-3a98838665de/ajoc201800501-toc-0001-m.jpg


  39. Xiao-Ye Wang, Marcus Richter, Yuanqin He, Jonas Björk, Alexander Riss, Raju Rajesh, Manuela Garnica, Felix Hennersdorf, Jan J. Weigand, Akimitsu Narita, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Willi Auwärter*, Johannes V. Barth*, Carlos-Andres Palma*, Klaus Müllen*, "Exploration of Pyrazine-Embedded Antiaromatic Polycyclic Hydrocarbons Generated by Solution and On-Surface Azomethine Ylide Homocoupling", Nat. Commun. 2017, 8, 1948. (equal contribution)


  38. Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita*, Klaus Müllen*, "Precision Synthesis versus Bulk-Scale Fabrication of Graphenes", Nat. Rev. Chem. 2017, 2, 0100.


  37. Xiao-Ye Wang, Thomas Dienel, Marco Di Giovannantonio, Gabriela Borin Barin, Neerav Kharche, Okan Deniz, José I. Urgel, Roland Widmer, Samuel Stolz, Luis Henrique De Lima, Matthias Muntwiler, Matteo Tommasini, Vincent Meunier, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel*, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "Heteroatom-Doped Perihexacene from a Double Helicene Precursor: On-Surface Synthesis and Properties", J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4671. (equal contribution)  36. Xiao-Ye Wang, Xin-Chang Wang, Akimitsu Narita*, Manfred Wagner, Xiao-Yu Cao*, Xinliang Feng, Klaus Müllen*, "Synthesis, Structure, and Chiroptical Properties of a Double [7]Heterohelicene", J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 12783.  35. Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Wen Zhang, Xinliang Feng*, Klaus Müllen*, "Synthesis of Stable Nanographenes with OBO-Doped Zigzag Edges Based on Tandem Demethylation-Electrophilic Borylation", J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 9021.  34. Xiao-Ye Wang, Meng-Wen Zhang, Fang-Dong Zhuang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Lactone-Fused Electron-Deficient Building Blocks for n-Type Polymer Field-Effect Transistors: Synthesis, Properties, and Impact of Alkyl Substitution Positions", Polym. Chem. 2016, 7, 2264.


  Graphical abstract: Lactone-fused electron-deficient building blocks for n-type polymer field-effect transistors: synthesis, properties, and impact of alkyl substitution positions


  33. Xiao-Ye Wang, Akimitsu Narita, Xinliang Feng*, Klaus Müllen*, "B2N2-Dibenzo[a,e]pentalenes: Effect of the BN Orientation Pattern on Antiaromaticity and Optoelectronic Properties", J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7668.  32. Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Incorporation of Polycyclic Azaborine Compounds into Polythiophene-Type Conjugated Polymers for Organic Field-Effect Transistors", Chem. Commun. 2015, 51, 17532. (equal contribution)


  31. Xiao-Ye Wang, Dong-Chu Yang, Fang-Dong Zhuang, Jia-Jie Liu, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Postfunctionalization of BN-Embedded Polycyclic Aromatic Compounds for Fine-Tuning of Their Molecular Properties", Chem. Eur. J. 2015, 21, 8867.  30. Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao*, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Synthesis, Structure and Properties of C3-Symmetric Heterosuperbenzene with Three BN Units", Chem. Commun. 2015, 51, 4368. (Highlighted by Chemistry World News)


  Graphical abstract: Synthesis, structure and properties of C3-symmetric heterosuperbenzene with three BN units


  29. Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "BN Heterosuperbenzenes: Synthesis and Properties", Chem. Eur. J. 2015, 21, 3528. (Invited Concept article)


  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/reader/content/10.1002/chem.201405627/format/pdf/OEBPS/pages/bg1.png


  28. Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Rui-Bo Wang, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao*, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "A Straightforward Strategy toward Large BN-Embedded π-Systems: Synthesis, Structure, and Optoelectronic Properties of Extended BN Heterosuperbenzenes", J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 3764. (Highlighted by Synfacts)  27. Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Xu Zhou, Dong-Chu Yang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Influence of Alkyl Chain Length on the Solid-State Properties and Transistor Performance of BN-Substituted Tetrathienonaphthalenes", J. Mater. Chem. C 2014, 2, 8152.


  Graphical abstract: Influence of alkyl chain length on the solid-state properties and transistor performance of BN-substituted tetrathienonaphthalenes


  26. Xiao-Ye Wang, Hao-Ran Lin, Ting Lei, Dong-Chu Yang, Fang-Dong Zhuang, Jie-Yu Wang*, Si-Chun Yuan*, Jian Pei*, "Azaborine Compounds for Organic Field-Effect Transistors: Efficient Synthesis, Remarkable Stability, and BN Dipole Interactions", Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3117.  25. Wei Yu, Xiao-Ye Wang, Jing Li, Zhi-Ting Li, Yu-Kun Yan, Wei Wang*, Jian Pei*, "A Photoconductive Charge-Transfer Crystal with Mixed-Stacking Donor–Acceptor Heterojunctions within the Lattice", Chem. Commun. 2013, 49, 54. (equal contribution)


  Graphical abstract: A photoconductive charge-transfer crystal with mixed-stacking donor–acceptor heterojunctions within the lattice

   

  24. Xiao-Ye Wang, Ji-Min Han, Jian Pei*, "Energy Transfer and Concentration-Dependent Conformational Modulation: A Porphyrin-Containing [3]Rotaxane", Chem. Asian J. 2012, 7, 2429. (Selected by Angewandte Spotlights, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9724.)  23. Ru-Qiang Lu, Yuxiu Liu, Shuang Wu, Mithu Saha, Hang Qu, Rui Chen, Lin-Lin Yang, Xiao-Ye Wang, Yuchen Wang, Wengui Weng, Yi Zhao, Xiaoyu Cao*, "Impacts of Stereoisomerism on Molecular Packing and Charge Transport of Imide-Fused Corannulene Derivatives", Cryst. Growth Des. 2018, 18, 4240.  22. Ru-Qiang Lu, Shuang Wu, Yue-Hua Bao, Lin-Lin Yang, Hang Qu, Mithu Saha, Xiao-Ye Wang, You-Zhen Zhuo, Binbin Xu, Jian Pei, Hui Zhang, Wengui Weng, Xiao-Yu Cao*, "Cocrystallization of Imide-Fused Corannulene Derivatives and C60: Guest-Induced Conformational Switching and 1:1 Segregated Packing", Chem. Asian J. 2018, 13, 2934.  21. Yunbin Hu, Xiao-Ye Wang, Pi-Xian Peng, Xin-Chang Wang, Xiao-Yu Cao, Xinliang Feng, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "Benzo-Fused Double [7]Carbohelicene: Synthesis, Structures, and Physicochemical Properties", Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3374.  20. Giuseppe M. Paternm, Qiang Chen, Xiao-Ye Wang, Junzhi Liu, Silvia G. Motti, Annamaria Petrozza, Xinliang Feng, Guglielmo Lanzani, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, Francesco Scotognella*, "Synthesis of Dibenzo[hi,st]ovalene and Its Amplified Spontaneous Emission in a Polystyrene Matrix", Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 6753. (equal contribution)  19. Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian X. Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco A. Squillaci, Gabriele D’Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samorì*, Emanuele Orgiu*, "Periodic Potentials in Hybrid van der Waals Heterostructures Formed by Supramolecular Lattices on Graphene", Nat. Commun. 2017, 8, 14767.  18. Wen Zhang , Zongping Chen, Bo Yang, Xiao-Ye Wang, Reinhard Berger, Akimitsu Narita, Gabriela Borin Barin, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Hans Joachim Räder*, Klaus Müllen*, "Monitoring the On-Surface Synthesis of Graphene Nanoribbons by Mass Spectrometry", Anal. Chem. 2017, 89, 7485.  17. Yunbin Hu, Lukas F. Dössel, Xiao-Ye Wang, Sankarapillai Mahesh, Wojciech Pisula, Steven De Feyter, Xinliang Feng, Klaus Müllen*, Akimitsu Narita*, "Synthesis, Photophysical Characterization, and Self-Assembly of Hexa-peri-hexabenzocoronene/Benzothiadiazole Donor–Acceptor Structure", ChemPlusChem. 2017, 82, 1030.


  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/8991c083-bf68-452d-a09c-9186f8b025f0/cplu201700162-toc-0001-m.jpg


  16. Zongping Chen, Wen Zhang, Carlos-Andres Palma, Alberto Lodi Rizzini, Bilu Liu, Ahmad Abbas, Nils Richter, Leonardo Martini, Xiao-Ye Wang, Nicola Cavani, Hao Lu, Neeraj Mishra, Camilla Coletti, Reinhard Berger, Florian Klappenberger, Mathias Kläui, Andrea Candini, Marco Affronte, Chongwu Zhou, Valentina De Renzi, Umberto del Pennino, Johannes V. Barth, Hans Joachim Räder, Akimitsu Narita, Xinliang Feng*, Klaus Müllen*, "Synthesis of Graphene Nanoribbons by Ambient-Pressure Chemical Vapor Deposition and Device Integration", J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15488.  15. Zhiming Zhong, Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Na Ai, Jian Wang*, Jie-Yu Wang, Jian Pei*, Junbiao Peng, Yong Cao, "Curved BN-Embedded Nanographene for Application in Organic Solar Cells", J. Mater. Chem. A 2016, 4, 15420.  14. Debin Xia, Xiao-Ye Wang, Xin Guo, Martin Baumgarten*, Mengmeng Li, Klaus Müllen*, "Fused Bis-Benzothiadiazoles as Electron Acceptors", Cryst. Growth Des. 2016, 16, 7124.  13. Chi-Yuan Yang, Ke Shi, Ting Lei, Jue Wang, Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Epindolidione-Based Conjugated Polymers: Synthesis, Electronic Structures and Charge Transport Properties", ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 3714.  12. Akimitsu Narita, Xiao-Ye Wang, Xinliang Feng, Klaus Müllen*, "New Advances in Nanographene Chemistry", Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 6616.  11. Lin Zou, Xiao-Ye Wang, Xiao-Xiao Zhang, Ya-Zhong Dai, Yun-Dong Wu*, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Toward Electron-Deficient Pyrene Derivatives: Construction of Pyrene Tetracarboxylic Diimide Containing Five-Membered Imide Rings", Chem. Commun. 2015, 51, 12585.  10. Yue Cao, Jing-Song Yuan, Xu Zhou, Xiao-Ye Wang, Fang-Dong Zhuang, Jie-Yu Wang, Jian Pei*, "N-Fused BDOPV: A Tetralactam Derivative as a Building Block for Polymer Field-Effect Transistors", Chem. Commun. 2015, 51, 10514.


  https://pubs.rsc.org/en/Image/Get?imageInfo.ImageType=GA&imageInfo.ImageIdentifier.ManuscriptID=C5CC02026C&imageInfo.ImageIdentifier.Year=2015


  9. Rui Chen, Ru-Qiang Lu, Ke Shi, Fan Wu, Hong-Xun Fang, Zhe-Xuan Niu, Xiao-Yun Yan, Ming Luo, Xin-Chang Wang, Chi-Yuan Yang, Xiao-Ye Wang, Binbin Xu, Haiping Xia, Jian Pei, Xiao-Yu Cao*, "Corannulene Derivatives with Low LUMO Levels and Dense Convex–Concave Packing for n-Channel Organic Field-Effect Transistors", Chem. Commun. 2015, 51, 13768.


  Graphical abstract: Corannulene derivatives with low LUMO levels and dense convex–concave packing for n-channel organic field-effect transistors


  8. Heng Li, Xiao-Ye Wang, Baosheng Wei, Ling Xu, Wen-Xiong Zhang, Jian Pei, Zhenfeng Xi*, "Intramolecular C–F and C–H Bond Cleavage Promoted by Butadienyl Heavy Grignard Reagents", Nat. Commun. 2014, 5, 4508.  7. Ke Shi, Ting Lei, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "A Bowl-Shaped Molecule for Organic Field-Effect Transistors: Crystal Engineering and Charge Transport Switching by Oxygen Doping", Chem. Sci. 2014, 5, 1041.  6. Yue Cao, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Iron(III) Chloride Promoted Cyclization: A Facile Approach to Polycyclic Aromatics for Functional Materials", Synlett. 2014, 25, 313. (Invited Account)


  https://www.thieme-connect.de/media/synlett/201403/i_a0874_ga_10-1055_s-0033-1340324.jpg


  5. Xu Zhou, Yue Cao, Xiao-Ye Wang, Zi-Hao Guo, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Tuning the Charge-Transport Property of Pyromellitic Diimide-Based Conjugated Polymers towards Efficient Field-Effect Transistors", Asian J. Org. Chem. 2014, 3, 209.


  https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/f75ebd90-3d15-45e0-8975-be467e7320ec/mcontent.jpg


  4. Lin Zou, Xiao-Ye Wang, Ke Shi, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Fusion at the Non-K-Region of Pyrene: An Alternative Strategy to Extend the πConjugated Plane of Pyrene", Org. Lett. 2013, 15, 4378.  3. Ji-Min Han, Yong-Hong Zhang, Xiao-Ye Wang, Chenjiang Liu*, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Main-Chain Linear Polyrotaxanes: Synthesis, Characterization, and Conformational Modulation", Chem. Eur. J. 2013, 19, 1502.  2. Yan Zhou, Ya-Zhong Dai, Yu-Qing Zheng, Xiao-Ye Wang, Jie-Yu Wang*, Jian Pei*, "Non-Fullerene Acceptors Containing Fluoranthene-Fused Imides for Solution-Processed Inverted Organic Solar Cells", Chem. Commun. 2013, 49, 5802.  1. Ji-Min Han, Xiao-Ye Wang, Yong-Hong Zhang, Chenjiang Liu*, Jian Pei*, "Main-Chain Hyperbranched Polyrotaxane: Synthesis, Photophysical Properties, and Energy Funnel", Polymer 2012, 53, 3704.